2014_1782_2019_Slovak_Telekom_FTTH_U_17_1_oznamenie_o_zacati_konania