2648_1825_2019_VIKINELA_Vinna_alej_II_oznamenie_o_zacati_konania