2760_1947_2019_Zapadoslovenska_distribucna_Rozvody_VN_Rozvody_NN_RZ_11_II_oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania