3983_7655_2019_Zapadoslovenska_distribucna_Vinna_alej_II_NN_rozvody_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania