550_3779_2019_R development_RZ_18_II_oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania