566-2019_stavebné povolenie_SO 05 Rozvody NN_SO 07 Rozvody VN_PS 01 Transformovna_Technick ninfrastruktura Obec Miloslavv Lokalita RZ 13-IV