703_1783_2019_Slovak_Telekom_FTTH_SC_KBV_Square_oznamenie_o_zacati_konania