Nový školský rok v Základnej škole v našej obci začal dnes o 8:30 hod.  slávnostným otvorením –  príhovorom pani riaditeľky, pána starostu a programom, ktorý si pripravili pre svojich spolužiakov, učiteľov a spolužiakov naši žiaci. Privítali sme  69 nových žiačikov – prváčikov, ktorí sú rozdelení do troch tried a prajeme im, aby sa im v škole nielen páčilo, ale aj darilo.

Pre žiakov základnej školy obec pristavila počas leta k novému pavilónu 4 ďalšie triedy – k začiatku školského roka sú pripravené na vyučovanie aj vďaka obetavosti zamestnancov obce a základnej školy. Radosť nám však kalí skutočnosť, že tieto triedy ešte nemôže škola využívať, pretože vzhľadom na námietky susedov  nemohlo byť vydané kolaudačné rozhodnutie do konca augusta.

Riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa prijala rozhodnutie o vyučovaní v náhradných priestoroch, o čom informovala rodičov detí, ktorých sa to týka. Obec robí všetko, aby celý proces kolaudácie urýchlila a deti mohli nové triedy využívať  čo najskôr.