Športový klub obce Miloslavov v spolupráci s obcou Miloslavov zorganizovali v sobotu pracovnú brigádu zameranú na skrášlenie areálu Rekreačno-športového centra v Miloslavove. Okrem členov Športového klubu obce sa pracovnej brigády zúčastnili aj ďalší rodičia s našími najmenšími obyvateľmi. Občania svojou usilovnosťou pomohli vymeniť oplotenie futbalového ihriska, zrekonštruovať a natrieť všetky vstupné brány, natrieť zábradlia okolo hracích plôch, sedačky a zábradlia na tribúne ako aj vysťahovať a vymaľovať šatne a priestory v budove Rekreačno-športového centra. V mene obce Miloslavov a šporového klubu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou ochotou a usilovnosťou prispeli k skrášleniu Rekreačno-športového centra.