Oznamujeme občanom, že dňa 17. – 18. 9. 2019 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na prístupovej ceste popri železničnej trati v záhradkárskej oblasti v Alžbetinom Dvore z dôvodu jej čiastočnej rekonštrukcie. Obec pristúpila k jej rekonštrukcií z dôvodu nevyhovujúceho stavu povrchu prístupovej cesty. Zároveň žiadame občanov o pochopenie a trpezlivosť.