Pošta Parter oznamuje občanom, že nariadením Slovenskej pošty a.s. od 18.03.2020 pozastavuje doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov.

Všetky tieto zásielky budú adresátom oznamované:
vhodením oznámenia o uložení zásielky na pošte
– pri službe elektronické oznamovanie zásielok elektronickou notifikáciou zaslanou adresátovi na e-mail/sms

Dodanie uvedených druhov zásielok bude zabezpečený výdajom pri priehradke oznamovacej pošty, pričom k všetkým oznámeným zásielkam bude automaticky predĺžená odberná lehota o ďalších 14 kalendárnych dní bez vyberania poplatku za službu.

Žiadame občanov, aby zbytočne nenavštevovali priestory Pošty Partner pokiaľ nemajú  oznámenie o uložení zásielky na pošte alebo elektronické oznámenie.
Naďalej platí, že Pošta Partner funguje v skrátenom čase, a Pošta Partner nebude informovať o tom, či niekto má alebo nemá uloženú zásielku (fyzicky a telefonicky). Na informáciu slúžia práve oznámenia o uložení zásielky.

Žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie všetkých opatrení pri návšteve Pošty Partner (prekrytie úst a nosa, dodržanie odstupu).