Vážení občania!

Dovoľte, aby sme vás požiadali o spoluprácu – vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a bude slúžiť pre potreby obce Miloslavov. Mapuje Vaše sociálne potreby a jeho výsledky budú podkladom pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce. Ďakujeme za ústretovosť a váš čas.
https://goo.gl/forms/Bon29xawYG4vcE102

 

Dotazník je možné vyplniť do 20. Júla 2018.