Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy v časti Alžbetin Dvor s nástupom ihneď na plný pracovný úväzok.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

alebo
mail: rozpocet@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. tel. 0817 888 404

 K žiadosti treba priložiť:

životopis
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru