Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove

s výchovným jazykom slovenským s nástupom od 1.4.2018.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov
mail: rozpocet@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:

č.tel.:     0917 888 404 (úrad),
0905 939 622 (riaditeľka MŠ)

 K žiadosti treba priložiť:

  • profesný životopis
  • doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
  • požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania

Vyberove_konanie_MS_2018_UC