Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie prístupovej cesty k novému zbernému dvoru  a splnenia niektorých legislatívno-technických podmienok potrebných na začatie prevádzky, dochádza k zmene termínu otvorenia na mesiac máj. Do uvedeného termínu je možné využiť na vývoz odpadu pôvodný zberný dvor.