Učiteľa/učiteľku slovenského jazyka pre II.stupeň
ucitel_SJ_2019

Učiteľa/učiteľku pre I.stupeň
ucitel_primarne_2019

Učiteľa/učiteľku odborných predmetov: chémia – informatika – technická výchova
ucitel_odbornych_predmetov_2019

Učiteľa/učiteľku anglického jazyka
ucitel_AJ_2019

Kontakt na Základnú školu:
tel.: 0907 711 846
mail: zakladna.skola@miloslavov.sk