Obec Miloslavov príjme vychovávateľa/vychovávateľku do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom ihneď na zastupovanie počas dlhodobej PN

Miesto výkonu práce: ZŠ Miloslavov, Alžbetin Dvor 81

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.10.2019

Rozsah úväzku: 100 %
Počet žiakov: 400
Požiadavky:
– vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky:
– profesijný životopis,
– žiadosť o prijatie,
-súhlas so spracovaním osobných údajov.

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ponúkame:
– krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky,
– pekné prostredie obce Miloslavov,
– veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy,
– každý zamestnanec má tablet,
– gastro lístky pre všetkých zamestnancov,
– výber obedov zo 4 jedál denne,
– šalátový bar – neobmedzene – denne,
– výborný dynamický a ochotný kolektív,
– organizovanie akcií pre zamestnancov – vzdelávanie, team buildingy v Piešťanoch, návšteva divadelných predstavení, vianočné trhy, oslavy , posedenia….,
– preplácanie nadčasov – celoročne,
– podpora osobnostného rastu a vzdelávania,
– možnosť osobného príplatku .

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Žiadosť treba podať:
mail: zakladna.skola@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky u Mgr. Ireny Daliman na 0907 711 846