Oznamujeme občanom obce, že dňa 19. 2. 2018 príde k dopravnému obmedzeniu na parcelách 440/1 (Štvrtocká ul.),  457 (Wienerova alej)  z dôvodu výstavby vodovodu s prípojkami a kanalizácie s prípojkami. Obmedzenie vjazdu vozidiel zo Štvrtockej ulice na Wiernerovu alej je plánované v čase od 08.00 do 17.00.  Na stavbu bolo vydané vodoprávne povolenie č. OU-SC-OSZP-2018/0085884/G-41/Ke zo dňa 30. 7. 2018.