Takto pred rokom som bol aj občanmi Miloslavova zvolený za reprezentanta vo volebnom obvode č. 24 v rámci veci verejných a kompetencií vyššieho územného celku, teda za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Uplynutie roka, nielen toho kalendárneho, ale aj funkčného, je pre mňa dôvodom, aby som Vás informoval o napĺňaní zverenej dôvery, podrobnejšie uviesť, ako sa mi konkrétne podarilo moju funkciu poslanca BSK počas toho roka skutočne napĺňať v prospech tých, ktorých v parlamente kraja zastupujem.

Pre občanov obec Miloslavov je dôležitá  informácia, že BSK poskytol v roku 2018 dotáciu na opravu komunitného ihriska – športového areálu v celkovej sume 5 000 Eur.

Práve tým, že som členom finančnej a dotačnej komisie BSK, je možné naliehavejšie presadzovať finančnú podporu samosprávneho kraja projektom, týkajúcim sa obcí nášho samosprávneho obvodu.

V súvislosti tohtoročných komunálnych volieb do samosprávy obce Miloslavov chcem ako dôležité uviesť:

  • gratulujem zvolenému starostovi Milanovi Baďanskému a všetkým siedmim poslancom obecného zastupiteľstva a prajem im veľa síl nielen pri napĺňaní ich volebných programov, ale najmä pri zveľaďovaní života občanov Miloslavova.
  • ako poslanec BSK sa budem v rámci daných možností stále usilovať o podporu aktivít, podujatí, súťaží a projektov obce Miloslavov, ako aj v ďalších obciach, pre ktoré som poslancom BSK.

Nielen Bratislavskému samosprávnemu kraju, ale aj občanom Miloslavova prajem úspešný rok 2019!

PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK