Na základe monitoringu stavu  ciest v majetku a správe  obce Miloslavov po zimnom období obec  začne s opravou výtlkov  na uliciach Lesná, Kačínska, Agátová, Štvrtocká, Nová, Parková a Záhradná. Opravy budú prebiehať postupne a mali by byť ukončené do konca mája.

Následne obec plánuje realizovať kompletnú rekonštrukciu ulíc Čerešňová ( od Hlavnej ulice až po Južnú ) a dobudovanie Lúčnej ulice. Rekonštrukcia bude prebiehať v letných mesiacoch.

O prípadných dopravných obmedzeniach bude obec informovať na svojej webovej stránke.