Oznamujeme občanom obce, že v čase od 17. 5. 2018 – 30. 6. 2018 bude vykonávaný orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN v časti Miloslavov.

Orez_ochranne_pasmo_1