Vážení spoluobčania,

My, pestovatelia ovocia zo spoločnosti Danubius Fruct v Dunajskej Lužnej, by sme Vás radi touto cestou opätovne poprosili o trpezlivosť a toleranciu počas nadchádzajúcich nocí, kedy budeme vykonávať opatrenia protimrazovej ochrany v našich ovocných sadoch. Aj keď naše ochranné opatrenia nie sú zdraviu škodlivé, sme si vedomí toho, že ich sprevádza istá miera susedského nepohodlia,  ako napríklad tmavý dym alebo hluk z motorových ventilátorov, prípadne helikoptér. Radi by sme Vás uistili, že tieto opatrenia nasadíme len v nevyhnutných prípadoch, kedy bude naozaj zásadne ohrozená naša celoročná práca a ukončíme ich okamžite, ako to bude možné. V minulosti sme sa u Miloslavčanov vždy stretli s pochopením a podporou. Veríme preto, že aj tento rok nám počas niekoľkých aprílových nocí budete držať palce, aby sme sa mohli na jeseň spoločne stretnúť pri oslavách dobrej oberačky.

Za pochopenie vopred veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom,

Ing. Jozef Vozár, konateľ spoločnosti