oznamujeme Vám, že prepravná služba, ktorú poskytuje OMAPO, občianske združenie, bude čerpať dovolenku a to v dňoch od 27. decembra 2018 – do 4. januára 2019.

Prepravná služba sa v týchto dňoch nebude poskytovať, ale objednávky na január sa telefonicky prijímajú. Prevádzka bude obnovená 07. januára 2019 t.j. pondelok.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám šťastné a veselé vianočné sviatky a šťastný nový rok.

Ing. Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa OMAPO, o.z.
Dňa 10. 12. 2018 v Dunajskej Lužnej