Od 27. apríla do konca júna 2019 sa budú v rafinérii Slovnaft, a.s. realizovať plánované generálne revízie a technologické zarážky spolu na 21 výrobných jednotkách. Ich cieľom je vykonať inšpekciu technického stavu vybraných zariadení a následne zabezpečiť ich údržbu, prípadne opravu, ktorú nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Generálne revízie sú zároveň príležitosťou na zavedenie nových projektov, ktoré prispejú k efektívnejšej, spoľahlivejšej a bezpečnej prevádzke rafinérie a k minimalizácii negatívneho vplyvu na život obyvateľov okolitých mestských častí a obcí a ich komfort.

Práce počas generálnych revízií môže sprevádzať zvýšená hladina hluku, vznik zápachu a prípadné spaľovanie na poľných horákoch. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/generalne-revizie-2019/