Obec Miloslavov oznamuje občanom, že vývoz papiera sa z technických príčin neuskutočnil v ohlásenom termíne. Náhradný termín nie je stanovený. Prosíme občanov, aby si vyložené nádoby odložili. O termíne vývozu papiera obec Miloslavov bude informovať cez všetky komunikačné spôsoby.
Za nepríjemnosti sa obec Miloslavov a vývozca ospravedlňuje.