Referent stavebného úradu Ing. Katarína Kovalčíková čerpá dovolenku dňa 16.09.2019.
Za pochopenie ďakujeme