Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2017

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí dňa 26.1.2017 prerokovalo všetky body programu podľa zverejnenej pozvánky. Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce sa zaoberalo stavom rozpracovaných projektov obce v oblasti dopravy, školstva, odpadového hospodárstva a rozvoja športu a rekreácie a určilo ďalší postup pri ich postupnej realizácii (prehľad projektov v priloženej tabuľke).

OZ schválilo návrh zmluvy na poskytovanie služieb sociálneho taxíka na rok 2017 s OMAPO, o.z. Dunajská Lužná a tiež návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb pre potreby obce s JUDr.Barborou Jasenovcovou, advokátkou, s účinnosťou od 1.2.2017. OZ zobralo na vedomie informáciu, že dňa 5.1.2017 bolo ukončené verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko na služby správcu siete a údržby počítačov a ostatných IT zariadení obce, ktorého víťazom sa stala spoločnosť EMELIX, s.r.o. Modra. Platnosť zmluvy je od 9.1.2017 do 9.1.2020.

OZ prerokovalo tiež žiadosť Športového klubu Miloslavov o poskytnutie dotácie na rok 2017 vo výške 5000,00 EUR na materiálno-technické vybavenie žiackych futbalových klubov a seniorského klubu a ich zimnú prípravu. OZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 3.000,00EUR.

Podrobnosti z rokovania OZ sú v zápisnici z rokovania a v schválených uzneseniach.

Miloslavov 27.1.2017

Komunike_OZ_26_1_2017

Oznam pre chovateľov psov

Vážení občania, držitelia psov v obci Miloslavov, chceme Vás touto cestou osloviť o ústretovosť voči spoluobčanom žijúcim v obci, a to zabezpečenie svojich vstupných priestorov na súkromné pozemky /oplotenie, brány a bránky/ takým spôsobom, aby občania ktorí prechádzajú popri plotoch pešo nemuseli mať strach, či pes spoza plota, prípadne neuzavretej bránky nevybehne a nespôsobí zranenie. Predídeme tak mnohým komplikáciám.

Ďakujeme.

Oznam Policajného zboru

Vážení spoluobčania,

Krajské riaditeľsvo Policajného zboru v Bratislave vyšetruje viaceré prípady, keď pdvodníci využili dôverčivosť seniorov a spôsobili im majetkovú škodu.

Určite ste prostredníctvom tlače, rozhlasu alebo televízie zaznamenali informácie o podomových podvodníkoch, ktorí nadviažu so seniormi telefonicky alebo sobný kontakt.

Seniorom sa predstavujú ako:

– obchodný zástupcovia rôznych firiem, ktoré ponúkajú výhodné produkty

– zamestnanci plynárenskej spoločnosti, elektrárni, pôšt a telekomunikácii, sociálnych služieb, alebo príslušníci Policajného zboru

– evidujeme i prípady, v ktorých tieto osoby vystupovali ako blízki priatelia alebo vnuk/vnučka, ktorí si potrebuje požičať peniaze

Seniorov oslovujú pod rôznymi zámienkami:

– predstierajú, že si potrebujú rozmeniť peniaze alebo požičať väčšiu finančnú hotovosť na operáciu blízkej osoby alebo na zakúpenie elektroniky či motorového vozidla

– taktiež môžu predstierať nevoľnosť a požiadať Vás o možnosť zavolať si z Vášho obydlia lekársku pomoc

– pozývajú seniorov na predajné akcie, na ktorých im ponúkajú nekvalitné výrobky za nadsadené ceny

Uvedením do omylu, interpretáciou vymyslených legiend vylákajú podvodníci pri návšteve Vášho obydlia alebo na predajnej akcii vysoký finančný obnos, niekedy aj celoživotné úspory.

Sú to ľudia, ktorí chcú zneužiť Vašu dôveru. Ich zámerom je podvodným konaním:

– dostať sa do Vášho obydlia, využiť okamih nepozornosti a odcudziť Veše peniaze a iné cennosti

– nevýhodnou ponukou predaja tovaru Vás obrať o Vaše peniaze

Nenechajte ich zájsť až tak ďaleko a dodržiavajte rady a odporúčania polície!

– V prípade, ak Vás kontaktujú telefonicky ( žiadajú finančnú pomoc alebo si chcú dohodnúť osobné stretnutie), overte si dôveryhodnosť telefonátu tak, že budete kontaktovať Vašich príbuzných alebo políciu

– Pri osobnom kontakte nenechajte cudziu osobu za žiadnych okolnosti vojsť do Vášho obydlia. Ak Vás žiadajú o pomoc, položte si otázku: “ Prečo nepožiadajú o pomoc v lekárni, v obchode alebo v reštaurácii ale práve Vás?“

– Pokiaľ Vám neznáma osoba ponúka výhodné služby, zmluvy či tovar, neumožnite jej predaj vo Vašom obydlí! Ak ste prijali pozvanie na predajnú akciu, ponúknutý tovar nekupujte ihneď! Od predajcu žiadajte vizitku s kontaktom a dohodnite si s ním stretnutie na iný deň, samozrejme, za prítomnosti Vám blízkej dôveryhodnej osoby.

– Príchod elektrikárov, plynárov, vodoinštalatérov je občanom oznámený vopred a to oficiálne písomnou formou ( nie telefonicky). Danú informáciu je možné overiť si spätným volaním na príslušné informácie.

Vážení spoluobčania,

prijmite rady a odporúčania, ktoré Vám pomôžu zvýšiť Vašu bezpečnosť. V prípade akéhokoľvek podozrenia kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. zapamätajte si čo najviac informácii k popisu podozrivých osôb, a k motorovému vozidlu, na ktorom sa vo Vašej obci pohyboval ( tabuľka s evidenčným číslom, továrenská značka a farba vozidla). Opatrnosť je na mieste a Vaša všímavosť a záujem ochránia Váš život, zdravie a majetok!

Projekt prevencie kriminality

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v ten moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a ich obyvateľov pre vás pripravili

Kamerové systémy, s.r.o., Vaši špecialisti na bezpečnosť

http://www.specialistinabezpecnost.sk


Predsavzatia_bezpecnosti