Obec Miloslavov ďakuje všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dobrovoľne podieľali a podieľajú na zimnej údržbe infraštruktúry obce.