Obec Miloslavov ďakuje všetkým účastníkom za pomoc pri čistení obce a okolia.
Ak sme náhodou niekoho neuviedli v zozname, stalo sa to nedopatrením, za čo sa ospravedlňujeme.

Zoznam_brigada_07042018