Obec Miloslavov oznamuje, že na základe rozhodnutia krízového štábu obce Miloslavov je obecný úrad zatvorený.
Podateľňa je otvorená denne od 8:00 – 9:00 hod. na prízemí obecného úradu až do odvolania.

Žiadame občanov, aby v nutnosti využitia podateľne mali rúško alebo iné prekrytie úst a nosa, vybavovali len nutné záležitosti, nevstupovali dovnútra budovy, nechodili na poschodie, aby tak neroznášali možné nakazenie.

Využívajte prosím bezhotovostné platby, mailovú alebo telefonickú komunikáciu, aby sa skrátil čas na podateľni na minimum.
Za porozumenie ďakujeme.

Zamestnanci obecného úradu