Obec Miloslavov Vás srdečne pozýva na „Deň obce Miloslavov“, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018.

Tešíme sa na príjemne strávené spoločné popoludnie.

Účinkujú:
Skupina Cimbal Brothers
Tanečná skupina CreDance
Spevokol Radosť
Klimo Dance Studio
Komajota
Ohňová show Arte Fuego
Moderuje: Kristína Jurčová

Program:
Podunajský remeselný dvor:
13:00 – 18:00 – Deň otvorených dverí, výstava „Tropické motýle a chrobáky“ a ukážky tradičných remesiel

Námestie pred Obecným úradom Miloslavov:
16:30 – Skupina Cimbal Brothers s tanečnou skupinou CreDance
17:30 – Príhovor starostu obce Miloslavov
17:45 – Spevokol Radosť
18:00 – Klimo Dance Studio
19:00 – Komajota
20:30 – Ohňová show Arte Fuego

www.miloslavov.sk