Na Obec Miloslavov bola doručená z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov)  na území obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 platná pre obce, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, fyzické osoby – občanov.

Celoplosna_deratizacia_1