3.8.2019 sa konal Školský festival – stretávka spolužiakov – v Základnej škole v Dunajskej Lužnej kde obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná a Miloslavov varili guláš.
Podujatie bolo vydarené, poďakovanie patrí kuchárom miloslavovského guláša Slávovi a Marekovi.