Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl. Vybrané domácnosti navštívi pracovník Štatistického úradu SR.

Statisticky_urad_zistovanie_VZPS