Obec Miloslavov sa zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym cetrom (BDC). Týždeň dobrovoľníctva začína dňa 16. 9. 2019. Obec naplánovala pre dobrovoľníkov aktivitu na stredu 18. 9. 2019 v čase od 08.00 h – 14. 00 hod v rámci ktorej plánujeme revitalizáciu Lipového námestia (náter konštrukcie zábradlia) v časti Miloslavov. Viac informácií k týždňu dobrovoľníctva získate na nižšie uvedených odkazoch.

https://www.dobrovolnictvoba.sk/

https://www.facebook.com/dobrovolnictvoba/

https://www.dobrovolnictvoba.sk/nc/tyzden-dobrovolnictva-registracia/program-tyzdna-dobrovolnictva-2019-v-bratislavskom-kraji/tyzden-dobrovolnictva/dobrovolnicka-organizacia/ou-miloslavov/termin/22/