Vážený p. starosta,

Hneď na začiatku nám dovoľte vyjadriť ľútosť nad diskomfortom, ktorý obyvateľom obce Miloslavov mohla spôsobiť naša včerajšia večerná postreková činnosť. Aplikovaný bol insekticídny pesticíd Reldan 22 proti škodcovi obaľovač jablčný, ktorý žiaľ nie je možné striekať počas dňa, pretože by mohlo dôjsť k spáleniu listov ovocných stromoch, optimálna doba aplikácie je preto neskorý večer.

Zároveň by sme Vás však radi ubezpečili, že ide o nepríjemnosť spôsobenú výlučne zápachom. Ministerstvo pôdohospodárstva ako aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR prípravok Reldan 22 na základe odborných expertíz opakovane autorizovali pod č. 11-05-1176. Ide o prípravok voľne dostupný na slovenskom trhu aj pre maloodberateľov a je bežne využívaný napr. v súkromných záhradách.

https://www.floraservis.sk/reldan-22.php

Na základe opakovaných podnetov zo strany obyvateľov obce Miloslavov  sme požiadali o stanovisko spoločnosť DowAgro Science, ktorá je držiteľom licencie uvedeného prípravku. Z jej reakcie vyberáme:

Prípravok Reldan 22 patrí k štvrtej generácii organofosfátov, ktoré sú z hľadiska akútnej toxicity na najnižšej úrovni zo všetkých obdobných látok. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho z hľadiska akútnej toxicity hodnotí v rádiuse 155-202, čo je nižšia úroveň ako má napr. síra, ktorá sa v poľnohospodárstve bežne využíva ako hnojivo. Vyššiu úroveň dosahujú aj mnohé fungicídy. Charakteristický zápach je spôsobený netoxickou deriváciou, ktorá je do prípravku pripdaná dodatočne výrobcom, aby pôsobila repelentne na živočíchy a ľudí. Sama o sebe je teda netoxická. Z chemického a zdravotného hľadiska vylučujeme možnosť intoxikácie vdýchnutím v dôsledku vystavenia v blízkosti ošetrených ovocných sadov.

DowAgro Science

 Samozrejme, prijímame podnety občanov týkajúce sa signalizácie plánovaného ošetrenia. Nevýhodou aplikácie konkr. tohto prípravku však je, že reaguje na pohyblivý výskyt druhej generácie škodcu obaľovač jablčný a o potrebe jeho vykonania sa často dozvedáme len niekoľko hodín vopred. Napriek tomu sa radi zaviažeme k tomu, že v budúcnosti aplikáciu tohto prípravku vždy v predstihu nahlásime obecnému úradu. Po včerajšej aplikácii nám ostala už len 1 parcela na ošetrenie, nachádzajúca sa pri hlavnej ceste smerom na Hviezdoslavov, vzdialená takmer 1 km od obce Miloslavov. Nepredpokladáme, že by zápach mohol byť citeľný aj v obci, napriek tomu avizujeme, že ošetrenie vykonáme v závislosti od počasia pravdepodobne dnes večer okolo 20:00.

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácii sa na nás pokojne obráťte.

Prosíme o zverejnenie tejto informácie na webovej stránke Vašej obce.

Veríme, že naše vysvetlenie Vás v dostatočnej miere uspokojilo a že ho prijmete ako dostatočné.

S pozdravom / mit freundlichen Grüssen / Kind regards

Danubius Fruct, spol. s r.o.

SLOVBERRY, spol. s r.o.

Mgr. Jozef Mertuš