Z Regionálného úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto bola na obec doručená výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja – jeseň 2019. Výzva je určená pre obce, fyzické osoby – podnikatelia a právnicke osoby a fyzické osoby – občania.

Celoplosna_deratizacia_jesen_2019