Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k rekonštrukcii hracej plochy multifunkčného ihriska v Rekreačno-športovom centre Miloslavov.

vyzva_na_predlozenie_ponuky_2