Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Čerešňovej ulici a dokončenie chýbajúceho úseku na Lúčnej ulici.

Výzva_cestna_komunikacia_1