Obec Miloslavov príjme

Učiteľa/učiteľku 2.stupňa – slovenský jazyk a literatúra a náboženskej výchovy do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom ihneď.

 Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy
  •  radosť z práce s deťmi
  • ochota sa vzdelávať a využívať poznatky v praxi
  • dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi
  • dobrá spolupráca v tíme
  • stupeň: pokročilý – práca s PC (internet, mail a balík kancelárskych aplikácií)

K žiadosti treba priložiť:

  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009.

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov  

mail: rozpocet@miloslavov.sk
m
ail: zakladna.skola@miloslavov.sk

 

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky u p. Mgr. Ireny Daliman na 0907 711 846.