Zberný dvor prešiel do režimu zimného obdobia (december 2018 –  marec 2019).
V zimnom období je služba poskytovaná každú sobotu v čase od  10:00 hod. – 13:00 hod.