Oznamujeme občanom obce, že zberný dvor prechádza od 1. apríla 2019 na letné otváracie hodiny. Otvorený bude každú stredu v čase od 13.00 do 17.00 a každú sobotu v čase od 10.00 – 11.30 a od 13.00 – 15.00 hod. Zároveň oznamujeme občanom, že na zberný dvor bude možný aj vývoz skla (sklenených fliaš) do pristaveného veľkokapacitného kontajnera.