Ziadost_o_sucinnost
tabuľka príloha č. 1
príloha č. 2 Navrhy opatreni -popis problemu