Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Jargencova_Andrea