FTTH_SC_IBV_Miloslavov_8_A.Dvor_oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania