FTTH_SC_IBV_Miloslavov_8_A.Dvor_rozhodnutie_o_umiesntneni_stavby