Staňte sa aj Vy občanom obce Miloslavov

Staňte sa aj Vy občanom obce Miloslavov
Vedeli ste, že:
- do obecného rozpočtu prichádza zo štátneho rozpočtu suma peňazí závislá od počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v danej obci? Ak ste prihlásení na trvalý pobyt napr. v Bratislave, tak peniaze z podielových daní za Vás ako občana plynú do mestského rozpočtu Bratislavy a nie do obecného rozpočtu obce Miloslavov
- ak by všetci občania, ktorí bývajú momentálne v obci Miloslavov boli prihlásení na trvalý pobyt, do obecného rozpočtu by ročne pribudlo približne 130 000 Eur (čo predstavuje cca 25% z príjmov obecného rozpočtu).

Bývate už nejaký čas v Miloslavove, cítite sa tu ako doma, ale nie ste tu ešte prihlásení na trvalý pobyt? Zmeňte to!
Ak Vás straší predstava, že kvôli zmene trvalého bydliska je nutné vymeniť všetky doklady, prehlásiť auto, meniť sídlo firmy a podobne, máte aj inú možnosť, ako prispieť na rozvoj obce.

Aj Vás, občanov neprihlásených na trvalý pobyt v obci Miloslavov, potrebujeme, aby naša obec bola schopná zabezpečiť nielen základný chod a fungovanie obce, ale aby sa mohla rozvíjať a zveľaďovať.
Obec dostáva ročne zo štátneho rozpočtu podielové dane vo výške cca 130 Eur na každého obyvateľa prihláseného na trvalý pobyt v obci.

Aj keď nie ste občania prihlásení na trvalý pobyt v obci Miloslavov, máte možnosť podieľať sa na rozvoji obce príspevkom do obecného rozpočtu a darovať obci sumu 130 Eur.

Ako mám postupovať?

Stačí, ak podpíšete darovaciu zmluvu a uhradíte príslušnú sumu obci. Znenie vzoru darovacej zmluvy nájdete nižšie na tejto stránke spolu s informačným letákom.

Údaje potrebné do darovacej zmluvy: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa bydliska v Miloslavove a dátum narodenia.

Môžete tak urobiť buď:
- e-mailom - údaje potrebné do darovacej zmluvy je možné poslať e-mailom na adresu: darujemobci@miloslavov.sk . Následne Vám obec doručí na podpis darovaciu zmluvu
- osobne - darovaciu zmluvu je možné podpísať na počkanie na obecnom úrade a to počas úradných hodín:
  Pondelok, Stredu: 8:00 - 12:00 a 13:00-16:45 hod., Štvrtok 8:00 - 12:00 hod.

Zaplatiť je možné v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín alebo prevodom na bankový účet obce uvedený v darovacej zmluve.

VŠETKÝM ĎAKUJEME!

Obecné nájomné byty

Fotky

 

Rozvojové územia pre výstavbu