Aktuálne číslo

Redakčná rada

Zloženie redakčnej rady

Redakčná rada:

Ing. Renáta Bačová
Ing. Jarmila Grujbárová
Bc. Ladislav Bučík
Ing. Eva Cibuľová
Kvetoslava Jašurová

Pripomienky, návrhy a podnety týkajúce sa života v obci môžete poslať na e-mailovú adresu: obec@miloslavov.sk alebo na prednosta@miloslavov.sk