Obecný úrad

Korešpondečná adresa:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

Kód obce: 508098
IČO:           00304948
DIČ:           2020662182

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Účet:                         1877406001/5600
IBAN: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16.45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45
Štvrtok 8:00-12:00

Utorok, piatok (nestránkové dni): je podateľňa otvorená od 8:00-9:00 hod.

Stavebný úrad:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45