Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístorje a daň za predajné automaty zabezpečuje:
Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 2 45 987 306
+421 908 675 406
E-mail: obec@miloslavov.sk

Súbory na stiahnutie:

VZN_5_2015_miestne_dane_poplatky
Priznanie
Prihlasenie_psa_do_evidencie
Odhlasenie_psa_z_evidencie
Informacia_drzitelom_psov
Informacia_k_podaniu_priznania_dan_z_nehnutelnosti
Dodatok_1_k_VZN_5_2015_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:
Mária Mináriková
Kontakt:
+421 907 711 830
E-mail: odpady@miloslavov.sk